ระบบรับวางบิล

   ระบบวางบิลออนไลน์ใช้สำหรับการวางบิลกรณีงานทั่วไปเท่านั้น กรณีวางบิลงานโครงการให้วางบิลทางเอกสารได้ที่สำนักงานใหญ่